Viện Nghiên cứu và Đào tạo

Văn hóa - Nghệ thuật Văn Lang

Tuyển sinh Đại học 2017

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy ngành Thanh nhạc và Piano năm 2017 (chi tiết)

Bồi dưỡng, luyện thi

Viện Đào tạo Văn hóa - Nghệ thuật & Truyền thông - Trường ĐH Văn Lang tổ chức các lớp bồi dưỡng, luyện thi âm nhạc (chi tiết)

Tổ chức sự kiện

Ban Tổ chức sự kiện – Viện Đào tạo Văn hoá - Nghệ thuật & Truyền thông chuyên tổ chức các sự kiện (chi tiết)

GIỚI THIỆU


Giới thiệu

Viện Đào tạo Văn hoá - Nghệ thuật & Truyền thông  Viện Đào tạo Văn hoá - Nghệ thuật & Truyền thông được thành...

Các lớp âm nhạc phổ thông

Viện Đào tạo Văn hóa - Nghệ thuật & Truyền thông liên kết với Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh mở các lớp đào tạo âm nhạc...

Các lớp bồi dưỡng, luyện thi âm nhạc

Viện Đào tạo Văn hoá - Nghệ thuật & Truyền thông xin thông báo các lớp bồi dưỡng, luyện thi âm nhạc được tổ chức...

Tổ chức sự kiện

Ban Tổ chức sự kiện – Viện Đào tạo Văn hoá - Nghệ thuật & Truyền thông chuyên tổ chức các sự kiện: Tổng kết...

THÔNG BÁO


2/6/2017 - 14g: Khai giảng lớp luyện thi âm nhạc tại Cở sở 1 trường ĐH Văn Lang
19/7/2017 - 14g: Khai giảng lớp Âm nhạc phổ thông - Lớp Piano tập thể tại Cơ sở 1 trường Đại học Văn Lang
24/7/2017: Khai giảng lớp Thanh nhạc tại Cơ sở 1 Trường ĐH Văn Lang.
© 2017. Viện Đào tạo Văn hóa - Nghệ thuật & Truyền thông
45 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, quận 1, Tp.HCM. SĐT: 028 3837 2059
Email: icam@vanlanguni.edu.vn / v.vhnt@vanlanguni.edu.vn