Thông tin liên hệ

Viện Đào tạo Văn hóa - Nghệ thuật & Truyền thông

Trụ sở: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 028.38372059
Website: http://icam.vanlanguni.edu.vn
Email: v.vhnt@vanlanguni.edu.vn - icam@vanlanguni.edu.vn

Bản đồ

© 2017. Viện Đào tạo Văn hóa - Nghệ thuật & Truyền thông
45 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, quận 1, Tp.HCM. SĐT: 028 3837 2059
Email: icam@vanlanguni.edu.vn / v.vhnt@vanlanguni.edu.vn